Liczba odwiedzin strony: 29364 Osób na stronie: 2
 

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Agnieszka Tatur-Cziszewska

 
 
KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Agnieszka Tatur-Cziszewska
 
P.C.K. 23A
Profesja:   adwokat

Adwokat Agnieszka Tatur-Cziszewska urodzona we wrzesniu 1973r. w Drezdenku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W 2005r. zdała egzamin prokuratorski kończący aplikację prokuratorską. W maju 2006r. została wpisana na listę
adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

Kancelaria czynna codziennie, w godzinach dogodnych dla klienta, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 124 poz. 862 - Zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian kukurydzy wpisanych do wspólnotowego katalogu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego określonych odmian kukurydzy wpisanych do wspólnotowego katalogu 2) (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 i Nr 80, poz. 541) zarządza się, co następuje: §   1.  Wprowadza się zakaz stosowania materiału siewnego odmian...
Monitor Polski 2004 Nr 43 poz. 743 - Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Chodynickiego
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Chodynickiego (M.P. z dnia 21 października 2004 r.) Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr...